วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

งานร่วมเลี้ยงส่งครูธีรพงษ์ ใจวงค์

ครูธีรพงษ์  ใจวงค์ หรือ ครูดำ ของเด็กๆโรงเรียนบ้านกอกหลวง ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  คนที่เก่าแก่ในโรงเรียนบ้านกอกหลวง เป็นผู้บุกเบิกโรงเรียนบ้านกอกหลวงมาเป็นระยะเวลา 11 ปี และมีครอบครัว อยู่ที่บ้านกอกหลวง
   บัดนี้ ครูดำ  ได้จากพวกเราไป โดยย้ายไปเป็นครู ณ โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ  ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   คณะครู นำโดยครูสำราญ  ประทุม  ครูสมนึกจันทรา และครูบุญเลิศ  อรุณแจ่มวิลัย  ทุกคนต่างก็ใจหาย ที่ครูดำ ต้องไปจากโรงเรียน ทุกคนต่างก็มุ่งหวังว่า ครูดำ อาจจะกลับมาหา พวกเรา และเด็กน้อย ทุกๆ คน  ชาวบ้านก็เช่นกัน......

ด้วยความคิดถึง....กำลังเดินทาง
จาก  คณะครู และเด็กน้อย

1 ความคิดเห็น: